Łukasz Kuźniar - Aktywności

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst plama na modlitwie 30 września 2010, 16:56:56

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu luka autora Łukasz Kuźniar

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu luka autora Łukasz Kuźniar

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu Podstawy fenomenologii autora Rafał Różewicz

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu Pętla autora Rafał Różewicz

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst W labiryncie zła 29 września 2010, 21:03:11

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst luka 29 września 2010, 20:55:13

Łukasz Kuźniar został czytelnikiem M. P.

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst epitafium 28 września 2010, 17:01:53

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst ona 28 września 2010, 16:57:53

Łukasz Kuźniar został czytelnikiem Krystyna Myszkiewicz

Łukasz Kuźniar został czytelnikiem Łukasz Witkowski

Łukasz Kuźniar został czytelnikiem Łukasz Jasiński

Łukasz Kuźniar został czytelnikiem Monique S

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst *** 23 września 2010, 21:42:21

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst To ten, to ten 23 września 2010, 21:39:41

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu Epitafium dla Bycia autora Rafał Różewicz

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu jesienne autora Monique S

Łukasz Kuźniar dodał komentarz do tekstu Jestem autora Tomasz Krawczak

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dołączył do grupy Kalliope i jej śmietnik, czyli o roli języka 22 września 2010, 20:43:38

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dołączył do grupy LITERATURA I MUZYKA 22 września 2010, 20:43:24

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dołączył do grupy Wiadomości Literackie 22 września 2010, 20:43:16

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dołączył do grupy Społeczeństwo Artystyczne 22 września 2010, 20:42:54

29-avatar_sm_539

Łukasz Kuźniar dodał tekst Drobne informacje 22 września 2010, 20:32:19